Har du skrivkramp?

Jag hjälper dig!

Behöver du uppslag till en bra text eller känns skrivandet som ett oöverstigligt hinder trots att du behärskar ämnet? Det kan också vara så att man ibland behöver upprätta dokument men upplever brist på tid eller kunskap. Vi är alla bra, respektive mindre bra, på olika saker och det bästa är ju att fokusera på det man är bra på och lämna resten till någon som kan bättre.

Har det låst sig för dig i skrivandet? Skicka det material du har till mig så hjälps vi åt att finslipa ditt budskap. Eller har du redan skrivit texter, men inte är säker på att dessa är tillräckligt bra? Då hjälper jag dig att bearbeta texterna och korrekturläsa dem. Det kan handla om allt från ett CV till textinnehållet i ett marknadsföringsmaterial.

Låt mig berätta hur det går till!